home | disclaimer | sitemap | contact

NIEUWS     PR SELLA     PRODUCTEN     WETENSCHAP     FAQ     CURSUS    

FAQ

SMS Zitadvies
Stel uw vraag
Vragen over het SMS Zitadvies


Voor wie is het SMS Zitadvies ontwikkeld?
Ons SMS Zitadvies hebben we ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met de advisering en/of verstrekking van aangepaste rolstoelen voor dagelijks en langdurig gebruik. U bent bijvoorbeeld werkzaam in een functie als fysio- of ergotherapeut, WMO-consulent, externe WMO-adviseur of werkzaam bij een leverancier van revalidatiehulpmiddelen.
Het zitmeetsysteem kan ingezet worden bij het opstellen van een Programma van Eisen, bij de selectie van een fabrieksmatige oplossing en bij het aanmeten van een individuele zitorthese.

Wat zijn de voordelen van het SMS Zitadvies?
Standaard gebruik van het SMS Zitadvies levert een aantal belangrijke voordelen op:
1. Verbetering kwaliteit van leven van rolstoelgebruiker
2. Objectieve analyse van zithouding en zitondersteuning
3. Wetenschappelijk onderbouwde en productonafhankelijke selectie van zit- en rugondersteuning
4. Optimaal rendement van het ingezette hulpmiddel
5. Transparante manier van bepalen en evalueren van het standaardpakket

Hoe kan het SMS Zitadvies objectief zijn?
Via wetenschappelijk onderbouwde metingen worden objectieve kengetallen verkregen, waardoor u een vergelijkbaar kwaliteitscriterium heeft. Hierdoor is een objectieve, productonafhankelijke afweging tussen de verschillende oplossingen mogelijk. Door verschillende zit- en rugondersteuningen te proberen bij de persoon in kwestie, kan gemeten worden welke zit- en rugondersteuning bij die persoon voor optimale zitkwaliteit zorgt.

Wat heb ik nodig om zelf het SMS Zitadvies te kunnen gaan gebruiken?
Om zelf een SMS Zitadvies uit te kunnen voeren, heeft u als behandelaar, indicatiesteller of adviseur de volgende zaken nodig:

1. PC of laptop
2. Drukmeetmat (1 of 2 stuks)
3. SMS Analysesoftware
4. Koffer met meetinstrumenten
     a. SMS Zittinghoekbeugel
     b. SMS Rughoekstrip
     c. Digitale hoekmeter 
     d. Rolmaat

Kijk bij Producten--> SMS Zitadvies--> Technische gegevens voor uitgebreide informatie over deze vier benodigdheden.

Wat zijn de kosten als ik het SMS Zitadvies wil gebruiken?
De kosten van het SMS zitadvies zijn te splitsen in kosten per meting en de eenmalige kosten van de benodigdheden om een meting te kunnen doen.

1. Kosten per meting
Voor het gebruik van onze SMS Analysesoftware zal u per zelf uitgevoerde meting na de tien metingen die bij de opstartkosten inbegrepen zijn 75 euro in rekening gebracht worden. Dit bedrag zal automatisch van uw rekening afgeschreven. Per meting wordt u separaat een factuur toegestuurd. U voert een meting uit door in te loggen via www.pr-sella.nl en uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren in de invulvelden bovenaan de pagina.

2. Eenmalige kosten:
- Allereerst dient u in het bezit te zijn van een PC of laptop.
- Daarnaast heeft u een drukmeetmat nodig. De prijzen van de verkrijgbare merken zijn verschillend. - Verder heeft u software nodig om het SMS Zitadvies operationeel te krijgen en de SMS Analysesoftware te laten communiceren met uw meetmat(ten) om u zo in staat te kunnen stellen zelf metingen uit te voeren. Deze kosten bedragen 750 euro en deze worden u eenmalig in rekening gebracht. Hiervoor assisteren wij u om dit alles operationeel te krijgen. Hierbij inbegrepen zijn de eerste tien metingen.
- Tot slot heeft u een aantal meetinstrumenten nodig om de zittinghoek en functionele rughoek in belaste toestand te kunnen meten:
Meetkoffer: 25 euro
SMS Zittinghoekbeugel: 135 euro
SMS Rughoekstrip: 75 euro
Digitale hoekmeter: 160 euro
Als totaalpakket van koffer met meetinstrumenten verkrijgbaar voor 395 euro.

U kunt er ook voor kiezen de SMS Zittinghoekbeugel en de SMS Rughoekstrip zelf te maken in plaats van deze aan te schaffen bij ons. De technische specificaties voor deze twee meetinstrumenten vindt u onder het kopje 'Downloads' rechts op onze website.Wetenschappelijk onderzoek
Stappenplan SMS Zitadvies
Meethandleiding
Bepalen symmetrie zithouding
Artikel Telegraaf 25-03-'08
Demo Dynasitstoel
Artikel UT-Nieuw 21-06-'07
Dynasit Flyer (English)
2011: Goede zithouding leidt tot kostenbesparing zorg
Productinformatie SMS Zitadvies
Specificatie Rughoek meetbeugel
Specificatie Zittinghoek meetbeugel
Boeken
Meetgereedschap
SMS Zitadvies
  PR-SELLA BV - AINSWORTHSTRAAT 21B - 7575 BS - OLDENZAAL - 0541 539108 - INFO@PR-SELLA.NL