home | disclaimer | sitemap | contact

NIEUWS     PR SELLA     PRODUCTEN     WETENSCHAP     FAQ     CURSUS    

PR SELLA

Wie zijn we?
Wat doen we?
SMS Zitadvies
Wat doen we?


Goed zitten is een belangrijke voorwaarde voor bijvoorbeeld goed te kunnen ontspannen, te eten aan tafel of werken achter de computer. Juist voor mensen die voor hun mobiliteit gebruikmaken van een rolstoel en langdurig zitten is een goede lichaamshouding en –ondersteuning noodzakelijk.

Integrale productontwikkeling

Binnen het ontwikkelproces van ons SMS Zitadvies hanteren wij een integrale aanpak. Wij werken samen met wetenschappers, zorginstellingen (artsen en therapeuten), eindgebruikers, technici en software-ontwikkelaars.
Op deze manier is bij de ontwikkeling van ons product rekening gehouden met de eisen en wensen van de betrokken partijen.

Wetenschappelijke achtergrond

Onze product is mede gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Dr.ir. H.A.M. Staarink. In 1994 schreef hij zijn eerste boek ‘Het Zitboek, zithoudingsproblematiek in rolstoelen’. Hij promoveerde in 1995 op het onderwerp ‘Sitting Posture, comfort and pressure, assessing the quality of wheelchair cushions’.
Van 1997-2005 deed hij in samenwerking met J. van Wijngaarden (arts) en A. Tournier (fysiotherapeut en manueel therapeut) onderzoek naar meetbare criteria voor een goede individuele houdingsondersteuning met behulp van een multiverstelbare passtoel. Daarnaast schreef hij voor ‘Handboek Dwarslaesie Revalidatie 2007’ het hoofdstuk 'Biomechanische en (neuro)fysiologische achtergronden bij het zitten'. 
Eind 2007 kwam zijn vierde boek, ‘Zo zit het! Over zitten, stoelen en rolstoelen’ uit via uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Al deze opgedane kennis ligt mede ten grondslag aan de ontwikkeling van ons meetsysteem voor zitkwaliteit.

Samenwerking in de praktijk

Bij de ontwikkeling van ons zitmeetsysteem werkten we nauw samen met de afdeling ergotherapie van revalidatiecentrum het Roessingh te Enschede.

Het SMS Zitadvies wordt nu bijna twee jaar gebruikt bij de behandeling van en advisering aan cliënten. Dit heeft een positieve invloed gehad op de behandeling en de kwaliteit van leven van deze cliënten.


 Wetenschappelijk onderzoek
Stappenplan SMS Zitadvies
Meethandleiding
Bepalen symmetrie zithouding
Artikel Telegraaf 25-03-'08
Demo Dynasitstoel
Artikel UT-Nieuw 21-06-'07
Dynasit Flyer (English)
2011: Goede zithouding leidt tot kostenbesparing zorg
Productinformatie SMS Zitadvies
Specificatie Rughoek meetbeugel
Specificatie Zittinghoek meetbeugel
Boeken
Meetgereedschap
SMS Zitadvies
  PR-SELLA BV - AINSWORTHSTRAAT 21B - 7575 BS - OLDENZAAL - 0541 539108 - INFO@PR-SELLA.NL